Municipalidad de Capitán Meza

Mes de Diciembre de 2016

ANEXO INFORME DE GESTION FORMULARIO ANEXO B-01-08
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPALL PARA FONACIDE
CUARTO TRIMESTRE 2.016 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA

NOMINA DE FUNCIONARIOS MES ENERO AÑO 2.017

Remuneración Anual 2016

Anexo de Gestion B 01 08 - FONACIDE 2º Trimestre.pdf

Anexo de Gestion B 01 08 - FONACIDE 3º Trimestre.pdf

SUELDOS MES FEBRERO 2.017

SUELDO MES DE MARZO 2017

SUELDO MES DE ABRIL 2017